Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Na zaliczenie przedmiotu należy oddać: 

 1. Minimum 2 plansze 100x70cm 
  - plansza 1 - analityczna, analizy historyczne, funkcyjne, przestrzenne wybranych ośrodków
  - plansza 2 (min. 1 plansza) - koncepcja, idea, zagospodarowanie wybranych terenów, rysunki i wizualizacje obrazujące koncepcje, krótki opis założeń
 2. Płyta CD
  - model miasta w fromatach: .pla, .dwg i 3ds
  - plansze w formacie .jpg, .tiff (minimum 200dpi) 
  - opis w formacie .pdf, .doc