Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prowadzący

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski


obrazek

ur. w 1955 r. w Krakowie, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1982 r. pracuje na Wydziale  Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, najpierw jako asystent, adiunkt, a od 2000 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 1998 r. jest kierownikiem Zakładu Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków, a od 2008 r. prodziekanem na Wydziale Budownictwa i Architektury. Jest autorem 3 monografii i licznych artykułów naukowych w kraju i za granicą. W latach 2003-2005 był dyrektorem Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej i Architektem Szczecina. Prof. Zbigniew Paszkowski założył w 1990 r. Autorską Pracownie Architektury urbicon spółka z.o.o., działającą do dziś. Jest autorem i głównym projektantem ponad 150 zrealizowanych opracowań projektowych, konkursowych - w tym wielu nagrodzonych. Jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, członkiem Komitetu Narodowego ICOMOS, SARP oraz Izby Architektów RP.


mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska


obrazek

ur. w 1988 r. w Barlinku, absolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.Dyplom inżynierski nagrodzony przez TUP oddział Szczecin. Najlepsza absolwentka kierunku wyróżniona przez Rektora wpisem do Złotej Księgi Absolwentów ZUT. W latach 2012-2013 czynnie działała w SKN e_scape. Brała udział w międzynarodowych warsztatach WS-RADS 2012 (Ankara) oraz EWUQ PORT 2013 (Izmir). Autorka prac na ogólnopolskie konkursy architektoniczne m.in.: na koncepcję programowo-przestrzenną Starego Miasta w Krośnie Odrzańskim (2013- III NAGRODA). Od 2013 r. pracuje jako asystent w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków.  Współpraca zawodowa z biurem up_krasowski (Barlinek 2007-2013), Renova (Warszawa 2010-2011), Studio A4 (Szczecin 2013) oraz DOMINO grupa architektoniczna (2014). Obecnie prowadzi pracownie projektową  ICD w zakresie architektury i grafiki.