Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2014/2015

Na zajęcia 21 października 2014 r. należy przygotować :
 1. Średniowieczny układ zabudowy miasta (wg przykładu*)
   obrazek
 2. Istniejący układ zabudowy miasta (wg przykładu*)
  obrazek
 3. Rekonstrukcję średniowiecznej zabudowy (wg przykładu*)
  obrazek
  obrazek
  obrazek
 4. Analiza funkcji istniejącej zabudowy

  obrazek
 5. Analiza wysokości istniejącej zabudowy

  obrazek
 6. Analiza zieleni
  obrazek

* praca autorstwa inż. arch. Aleksandry Jurczak