Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Materiały dydaktyczne

Literatura: 
1.     Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji., Warszawa, 2003
2.     Jałowiecki B., Szczepański S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2002
3.     Kozińska B., Rozwój przestrzenny Szczecina od pocz. XIX w. do II wojny światowej, SHS, Szczecin, 2002
4.     Fiuk P., Transformacja zespołów staromiejskich w Polsce po 1989 roku, na wybranych przykładach., Aspekty, Szczecin, 2008
5.     Lorens P., Paszkowski Z., Pęchorzewski D., Kształtowanie przestrzeni kwartału 21 w Szczecinie na tle doświadczeń europejskich i północnoamerykańskich, Szczecin, 2009
6.     Wołoszyn M., Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych., Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2005
7.     Samorząd w ochronie zespołów staromiejskich. Doświadczenia, problemy, perspektywy., Lublin, 2004
8.     Sitte C., Der Staedtebau, Wiedeń, 1922
9.     pod red. J. Bogdanowskiego, Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością, WAPG, Gdańsk, 2002
10.  Paszkowski Z., Transformacja przestrzeni śródmiejskich na przykładach wybranych miast europejskich., Walkowska Wydawnictwo, Szczecin, 2003